Matematyka
z komputerem

Komputer towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat jego życia, natomiast postęp naukowo– techniczny zmusza nas do zmiany sposobów przekazywania wiedzy. Jednak nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim jako narzędzie przydatne do rozwiązywania problemów. 
Z moich obserwacji wynika, że uczniowie chętniej rozwiązują nawet trudne zadania przy pomocy komputera. Biorąc to pod uwagę postanowiłam wyjść z propozycją  realizacji w roku szkolnym 2018/2019 innowacji pedagogicznej „Matematyka
z komputerem”.
Głównymi założeniami innowacji są: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi; rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów; rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.