Warunki zapisu uczniów do świetlicy

Informujemy, że przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.

Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 prosimy o wypełnienie i oddanie nauczycielom świetlicy poniższych druków: